Belangenbehartigers Overijssel zetten wandelpaden op de kaart

Belangenbehartigers Overijssel zetten wandelpaden op de kaart

7 mei 2021 - Wandelnet

De gemeente Staphorst erkent het belang van wandelen en heeft wandelpaden in haar Omgevingsvisie opgenomen. Een mooi succes voor de belangenbehartiging van Wandelnet in Overijssel. 

staphorst.jpg

Belang wandelen verankeren

De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting januari 2022 in werking treedt, verplicht elke gemeente een omgevingsvisie op te stellen. Zo'n visie bevat regels voor het beleid voor de fysieke leefomgeving in die gemeente. Eric Giesbers, één van de vier belangenbehartigers van Wandelnet in Overijssel: "Zo'n visie is een mooie kans om het belang van wandelen, het belang van onderhoud en ontwikkeling van een netwerk van wandelroutes in het gemeentelijk beleid te verankeren. Als dat lukt krijg je meer zekerheid dat het behoud en de ontwikkeling van wandelroutes gewaarborgd is bij komende ruimtelijke plannen".  

Staphorst reageert positief

De gemeente Staphorst reageerde positief op de door Wandelnet ingediende zienswijze op haar Omgevingsvisie. Ze erkent daarmee het belang van wandelen. Eric Giesbers: "We stelden voor om in het kerngebied van Staphorst de openbare ruimte zo in te richten dat wandelen veel meer vanzelfsprekend hèt gekozen vervoermiddel wordt. Verder stelden we voor om regels op te nemen die zorgen dat er bij nieuwe ontwikkelingen geen barrières voor wandelaars worden opgeworpen. In de Omgevingsvisie Staphorst is nu expliciet een passage over wandelen en het belang van wandelpaden opgenomen en zijn Lange-Afstand-Wandelpaden op de bijbehorende kaart ingetekend en daarmee beter beschermd".  

belangenbehartigers_Overijssel

Foto: belangenbehartigers Ieme Zijlstra (linksonder), Gerrit Bekedam (rechtsonder), Eric Giesbers (linksboven) en Jan Krekeling (rechtsboven)

Zienswijze Deventer

Wandelnet vindt het van belang dat alle gemeentes in hun Omgevingsvisie aandacht besteden aan wandelen. De vier belangenbehartigers van Wandelnet in Overijssel gaan dan ook verder op de ingeslagen weg. Er is ook een zienswijze ingediend bij de gemeente Deventer. 

Westerborkpad

Zin om in de buurt van Staphorst te gaan wandelen? Met het Westerborkpad wandel je van Lichtmis naar Staphorst en vandaar verder naar Meppel. Natuurlijk kun je ook met het regionale knooppuntennetwerk je eigen route door het gebied plannen.  

Lees meer over