Trendrapport 2020: wandelen is hip!

Trendrapport 2020: wandelen is hip!

22 januari 2021 - Wandelnet

‘Wandelen is tegenwoordig helemaal ‘hip’. Corona heeft de vraag naar wandelen en routes versterkt.’ Maar het aanbod van paden staat onder druk. Dat staat in het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020.  

Cover_trendrapport_2020.jpeg

Het Trendrapport kwam dit jaar tot stand in samenwerking met de markt, het onderwijs en de overheid. NRIT, NBTC Holland Marketing, het Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality (CELTH) en het CBS hebben in een intensieve samenwerking dit rapport samengesteld. Wandelnet stelde ook data en kennis beschikbaar.

Het rapport biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties: groei in 2019, maar plotselinge stilstand door de coronacrisis voor de meeste ondernemers in de vrijetijdssector. Veel Nederlanders realiseerden zich dat vakanties en vrijetijdsactiviteiten bijzonder en waardevol zijn en zeker niet vanzelfsprekend. Wandelen dicht bij huis, in eigen land werd en wordt bijzonder gewaardeerd.

Restruimte

Maar het aanbod van toegankelijke (onverharde) wandelpaden en wegen in het buitengebied en in stedelijk gebied staat onder druk: de vraag naar ruimte is erg groot en wandelaars en hardlopers moeten het doen met een beetje restruimte. Ook barrières als spoorwegen, de aanleg van nieuwe rondwegen beperkt de actieradius van de wandelaar en is een punt van zorg voor de toekomst. Het tegengaan van barrières is dan ook een speerpunt van Wandelnet. Hetzelfde geldt voor de lobby rondom de Omgevingswet: Wandelnet wil een veilig, aantrekkelijk en toegankelijk routenetwerk voor voetgangers en wandelaars. Het heeft er in ieder geval in geresulteerd dat de Omgevingswet bescherming biedt aan het landelijke routenetwerk en wordt beschreven in de Nationale Omgevingsvisie.

Routedatabank

Een belangrijk instrument om de kwaliteit van het routeaanbod hoogwaardig te houden is de routedatabank, dat Wandelnet gezamenlijk beheert met het Landelijk Fietsplatform. Hierin worden de landelijke en regionale routenetwerken als digitale routelijnen verzameld en ontsloten; ook belangrijk voor beleidsmakers.  

Gezond

De meeste wandelaars zijn tussen de 30 en 55 jaar jaar en een gemiddelde wandeling is 7 km lang. 65-plussers maken trouwens wel de meeste recreatieve wandelingen per jaar. Verder wandelen de meesten - vrouwen zijn licht in de meerderheid - samen en op bekend terrein. Ze volgen het liefst  een gemarkeerde route.  

Wandelen is in deze tijd van thuiswerken helemaal 'hip'. Goede redenen om te gaan wandelen: laagdrempelig, gezond en geestelijk ontspannend, vooral in deze tijd.

Trendrapport 2020