Gemeente Groningen wil brug over Van Starkenborghkanaal terug

Gemeente Groningen wil brug over Van Starkenborghkanaal terug

24 november 2020 - Wandelnet

De Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal, ten noorden van de stad Groningen, raakte in september 2018 zwaar beschadigd door een aanvaring van een binnenschip. De brug werd door Rijkswaterstaat niet hersteld maar verwijderd. Wandelaars en fietsers hebben sindsdien te maken met een lange omweg. De gemeente Groningen, omwonenden en belangenorganisaties willen de brug terug.

Pieterpad_Paddepoelsterbrug_1.jpg

Foto: Sebastiaan Scheffer

Poort Reitdiepgebied

De gemeente Groningen schreef 13 november jl., ondersteund door tal van organisaties waaronder Stichting Wandelnet, een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, met daarin de vraag ‘om zo snel mogelijk een nieuwe brug terug te plaatsen op de locatie waar hij lag’. De brug heeft volgens de gemeente een duidelijk ruimtelijk economische betekenis. De gemeente stelt in haar brief o.a. dat ‘de brug voor fietsers en wandelaars de poort is naar het Reitdiepgebied, één van de oudste en waardevolste cultuurlandschappen van Europa’.

Pieterpad

Rijkswaterstaat besloot in 2018 de beschadigde brug te verwijderen en niet terug te plaatsen vanwege de veiligheid op de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Sindsdien is het niet mogelijk om ter plekke het kanaal over te steken. Fietsers en wandelaars, waaronder de vele wandelaars van het Pieterpad, moeten daardoor een lange, onprettige en onveilige omweg maken over de ruim 2 km westelijker gelegen Dorkwerderbrug. Omwonenden, wandelaars, fietsers en ook diverse wijk- en dorpsbelangenverenigingen en maatschappelijke organisaties, verenigd in de belangenorganisatie ‘BrugTerug’, pleiten al sinds 2018 voor een zo snel mogelijke terugkeer van de oude verbinding. 

Lees meer over