Wandelen en fietsen over onbeveiligde overwegen

Wandelen en fietsen over onbeveiligde overwegen

24 september 2020 - Wandelnet

Fietsers, wandelaars en ruiters maken tijdens hun tochten regelmatig gebruik van ‘niet Actief beveiligde overwegen (NABO’s) om het spoor over te steken. Weinigen realiseren zich dat in verband met de veiligheid alle NABO’s door ProRail worden aangepakt. Om, vaak fatale, aanrijdingen op NABO’s te voorkomen, heeft het Rijk bepaald dat er in 2024 geen enkele van de oorspronkelijk 180 NABO’s meer te vinden mag zijn in Nederland. Voor meer dan 80 van deze overwegen geldt dat ze onderdeel zijn van recreatie routenetwerken.

Overweg_op_Veluwe.png

Wandelnet en Fietsplatform adviseren

Wandelnet en Fietsplatform hebben met Fietsersbond, NOC*NSF en ANWB de krachten gebundeld om aantrekkelijke recreatieve routes die over de NABO’s gaan te kunnen behouden. Onze adviezen aan ProRail en overheden hebben er toe geleid dat er voor alle bestaande onbeveiligde overwegen in de provincie Friesland nu plannen klaarliggen waarmee de mooiste fiets en wandelroutes en dorpsommetjes in stand worden gehouden. Daarbij hebben ProRail en gemeenten mede op ons advies gekozen voor  beveiliging, het aanleggen van een brug of tunnel of een omleiding naar een oversteekmogelijkheid in de buurt. Zo wordt bijvoorbeeld een pad gemaakt naar een spoorviaducten over het water, waarbij dan een nieuw stuk fiets/wandelpad wordt aangelegd in het viaduct. Dit soort creatieve oplossingen komen vaak uit de koker van onze vrijwilligers die de situatie ter plekke goed kennen.

Inspanning blijft nodig

Helaas lukt het in lang niet alle gevallen om ProRail en gemeenten te bewegen tot goede oplossingen en worden er NABO’s afgesloten zonder goed alternatief voor fietsers en wandelaars. Het gevolg daarvan is dat leuke dorpsommetjes verdwijnen en routes moeten worden verlegd via veel minder aantrekkelijke wegen om toch de spoorweg veilig te kunnen passeren. Vandaar dat we ons de komende jaren blijven inspannen voor het behoud van veilige, aantrekkelijke verbindingen over het spoor.

Lees meer over