Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme

Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme

8 april 2020 - Wandelnet

Vanaf donderdag 9 april is het Limburgse Heuvelland afgesloten voor dagtoeristen. Het is nu niet de tijd om in de Limburgse heuvels te gaan wandelen of fietsen. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg acht deze maatregel noodzakelijk op basis van de ervaringen van afgelopen zondag. De maatregel duurt in ieder geval tot en met maandag 13 april.

Kaart_Zuid_Limburg.jpg

Controle op dagtoerisme

Op toegangswegen naar het Heuvelland wordt de komende dagen op dagtoerisme gecontroleerd. Dit kan op sommige plaatsen tot filevorming leiden. Uiteraard geldt dat de maatregelen zoals eerder vermeld in de noodverordening in het Heuvelland eveneens van kracht blijven. Bij overtreding van deze maatregelen wordt streng opgetreden. Naast de reguliere inzet van gemeentelijke toezichthouders en BOA’s en politie, zetten indien nodig ook Provincie Limburg en Waterschap Limburg hun opsporingsambtenaren voor handhaving in.

Evaluatie na Paasweekend

De maatregel geldt voor het gebied tussen de auto(snel)wegen A2 (ter hoogte van Meerssen), A79, A76 (ter hoogte van Voerendaal/Heerlen) en Eijsden. Op basis van de evaluatie van het Paasweekend wordt bepaald of verlenging noodzakelijk is.